Rejci goveda, ki bi želeli pristopiti k izvajanju ukrepa Dobrobit živali v letu 2023 – govedo BVD, vlogo za pristop k programu vložite na veterinarsko organizacijo najkasneje do 28.02.2023.
Priloga 6.
Pogovor z dr. Ivanom Toplakom iz Veterinarske fakultete v Ljubljani si lahko pogledate na: https://365.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174937232